Thông báo

12 Tháng Bảy, 2018

Thông Báo Lịch Trả Hồ Sơ & Giấy CNTN Tạm Thời Của Học Sinh K19/HTK

Lịch trả hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K19 Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân thông báo về […]
7 Tháng Năm, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên – Cán Bộ Giám Sát tháng 6 năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:   /TDCB, GV-HTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
30 Tháng Một, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 2/2018

9 Tháng Sáu, 2017

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÓA 21 NĂM HỌC 2017 – 2018

5 Tháng Năm, 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ II

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT  HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập – Tự […]
4 Tháng Năm, 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017 – 2018

 Mới: Thông báo tuyển dụng giáo viên – cán bộ giám sát tháng 5/2018   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC […]
24 Tháng Tư, 2017
Số số học tập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG SỔ XỐ HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9 CÁC TRƯỜNG THCS

        TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                                     […]
18 Tháng Tư, 2017

Thông báo về cuộc thi “Học Sinh Thanh Lịch 2017”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
18 Tháng Tư, 2017

Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ————————-  Số:    V/v nghỉ Lễ 30/4 – 1/5. CỘNG HÒA XÃ HỘI […]