Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh năm 2022”

Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tham dự và hưởng ứng lễ phát động chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh năm 2022” do TW Đoàn phối hợp với Công Ty nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức.
Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” được tổ chức nhằm tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết c ộng đồng ❤️