Cuộc thi sáng tạo mô hình học tập của Đoàn thanh niên

Với mong muốn khơi dậy trong mỗi đoàn viên tình yêu đối với quê hương đất nước và nhất là biển đảo. Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức cuộc thi sáng tạo mô hình.

Các bộ phận biển chi đoàn 11D5
Các bộ phận của biển – Chi đoàn 11A3
Mô hình Vịnh Hạ Long – Chi đoàn 11A3