Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên:

Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”:

          Nhằm giúp học sinh tăng cường hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vận động học sinh học tập, tìm hiểu và tham dự cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức và pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông 2020” và đạt giải Nhất cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy.