Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” – Tuần 2

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” các đoàn viên của chi đoàn 10A2 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tích cực hưởng ứng cuộc thi “trường lớp xanh-sạch-đẹp” thông qua việc trang trí lớp học và vệ sinh, giữ gìn lớp học sạch đẹp.