Đoàn Thanh Niên

Hoạt động của Đoàn Thanh Niên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân