Tham quan, trải nghiệm tại Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.
Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010-1945).
Tháng 12 này, nhân kỉ niệm ngày quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức chuyến tham quan đến địa điểm này để giúp các đoàn viên, thanh niên của trường tìm hiểu rõ hơn về lịch sự phát triển, đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Từ đó thôi thúc các đoàn viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tích cực học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội. Tiếp bước ông cha ta giữ gìn nền hoà bình và phát triển đất nước.