Bài tập – Bài kiểm tra Ngữ Văn 10

Bài tập kiểm tra kiến thức

Các em tải tài liệu tại đây

Bài kiểm tra Ngữ Văn lấy điểm hệ số 1 (tuần 25/12/2020 – 01/03/2020)

Các em tải xuống tài liệu và đọc hướng dẫn trong bài

Bài giảng và Bài tập: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tiết 1)

Các em tải xuống tài liệu tại đây

Bài giảng và bài tập: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tiết 2)

Các em tải xuống tài liệu tại đây: