Lý thuyết Ngữ Văn 10

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Các em tải tài liệu tại đây

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Các em tải tài liệu tại đây

Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 1, tháng 3 (tiết 1)

Các em tải xuống tài liệu tại đây

Bài giảng ngữ văn 10 tuần 1, tháng 3 (tiết 2)

Các em tải xuống tài liệu tại đây

Bài Giảng và Bài tập: Chuyện chức phán sự đền tản viên ( Tiết 1). Ngày 06/03/2020

Các em tải xuống tài liệu tại đây

Bài giảng và Bài tập: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tiết 2). Ngày 06/03/2020

Các em tải xuống tài liệu tại đây: