Video bài giảng Vật Lý 10

Bài giảng: Công và Công suất

Môn: Vật lý

Giáo viên: Ths Phạm Quốc Toản