HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 TỔ NHÓM CM

   * Tổ tự nhiên:

                                 Tổ trưởng

                           Bùi Thị Thu Cúc

 

               

   * Tổ xã hội:

                                      Tổ trưởng

                  Nguyễn Thị Lan Hương

                 

                                  

* Tổ Ngoại Ngữ

  nn2
                                       Tổ trưởng                                                                       

                      Ths. Lê Thị Bích Hằng  

 

* Tổ Giám thị

 

 

* Tổ Giáo vụ

gv
                                                       Tổ trưởng                                                                       

                                       Lê Thị Thuý Hằng

CÁC KHỐI PHÒNG BAN

 

* Văn phòng – Y tế

yte

                                   Trưởng phòng                                                                       

                                Nguyễn Vũ Anh

 

* Phòng Kế toán – tài chính

kt

                                        Trưởng phòng                                                                       

                                      Đặng Thị Hải

 

* Công đoàn Trường

                                           Chủ tịch                                                                      

                                       Nguyễn Vũ Anh

 

 

* Đoàn thanh niên

dtn

                                                      Bí thư                                                                      

                                              Nguyễn Tiến Lượng

 

 

* Hội CMHS

                                 Trưởng ban                                                                     

                               Phan Thị Hồng Nhung

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GV TOÀN TRƯỜNG

 

2 5 IMG_5458