HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

 HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG

 

BAN GIÁM HIỆU

 

BAN CHUYÊN MÔN

 

CÁC TỔ – NHÓM CHUYÊN MÔN

   * Tổ Tự Nhiên:

Tổ trưởng

Cử nhân Bùi Thị Thu Cúc

 

   * Tổ Xã Hội:

 

Tổ trưởng

Cử nhân Nguyễn Thị Lan Hương

              

* Tổ Ngoại Ngữ

 

Tổ trưởng

Ths. Lê Thị Bích Hằng  

 

* Tổ Giám Thị

Thầy Ngô Doãn Giám (Tổ trưởng)

Thầy Nguyễn Đình Trì

Thầy Nguyễn Hữu Quỳnh

Thầy Đào Minh Thông

 

* Tổ Giáo Vụ

Th.S Trần Văn Oai (Phụ trách)

Th.S Bùi Thị Hương

Th.S Mai Hải Yến

                                                    

* Tâm Lý Học Đường & Kỹ Năng Sống

 

Tiến sĩ Lý Thị Huệ (Trưởng phòng)

Th.S Nguyễn Tiến Lượng

Cử nhân Nguyễn Hữu Quyết

 

CÁC KHỐI PHÒNG BAN

* Chi Bộ Đảng

Bí Thư Chi Bộ

Th.S Nguyễn Văn Công

 

* Văn Phòng – Y Tế – Kế Toán

Phụ Trách

Cử nhân Nguyễn Vũ Anh

 

* Công Đoàn Trường

Chủ tịch

Cử nhân Nguyễn Vũ Anh

 

* Đoàn Thanh Niên

 

 

 

Bí thư

Th.S Nguyễn Tiến Lượng

 

* Hội Cha Mẹ Học Sinh

 

Trưởng ban

Bác Nguyễn Vinh Nam

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GV TOÀN TRƯỜNG