Bài Ca Trường Huỳnh Thúc Kháng – Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Thanh Sang

Trân trọng giới thiệu:

Bài ca trường Huỳnh Thúc Kháng

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Thanh Sang (Thế Đạt)

Biểu diễn: Tốp ca trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân