Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Học sinh Huỳnh Thúc Kháng với an toàn giao thông” 17/4/2017