ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Vào hồi 14h00 thứ 5 ngày 12 tháng 10 năm 2017, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo Công đoàn cấp trên: có sự hiện diện của đồng chí Trần Văn Thảnh – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội; Về phía Ban giám hiệu nhà trường có sự hiện diện của: Thạc Sỹ Phan Như Hùng – Hiệu trưởng nhà trường, Thạc Sỹ Nguyễn Văn Công – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng đông đảo các Công đoàn viên tham dự Đại hội.

Đại hội đã lắng nghe các bản báo cáo hoạt động, các bản tham luận, các dự thảo báo cáo và tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng thời lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đại diện Công đoàn cấp trên giao phó.

Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của Công đoàn trường trong công tác xây dựng và củng cổ tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng một Công đoàn cơ sở có đủ năng lực và sức mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới.

Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng, vui tươi và phấn khởi!