Thông báo

20 Tháng Mười Hai, 2018
Thông báo tiếp nhận học sinh học kỳ 2 - thpt huỳnh thúc kháng

Thông Báo Lịch Tiếp Nhận Học Sinh Chuyển Trường Học Kỳ I Năm Học 2018-2019

Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân xin thông báo Lịch Tiếp nhận học sinh chuyển trường học kỳ 1, năm học 2018-2019 […]
6 Tháng Mười Hai, 2018

Thông Báo Lịch Trả Bằng Tốt Nghiệp K19/HTK

Lịch trả bằng tốt nghiệp Khóa 19 – THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân thông […]
15 Tháng Mười Một, 2018

Giấy Mời Tham Dự “Chương Trình Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11” – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Ban Giám Hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân xin […]
12 Tháng Bảy, 2018

Thông Báo Lịch Trả Hồ Sơ & Giấy CNTN Tạm Thời Của Học Sinh K19/HTK

Lịch trả hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K19 Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân thông báo về […]
7 Tháng Năm, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên – Cán Bộ Giám Sát tháng 6 năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:   /TDCB, GV-HTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
30 Tháng Một, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 2/2018

9 Tháng Sáu, 2017

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÓA 21 NĂM HỌC 2017 – 2018

5 Tháng Năm, 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ II

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT  HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập – Tự […]
4 Tháng Năm, 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017 – 2018

 Mới: Thông báo tuyển dụng giáo viên – cán bộ giám sát tháng 5/2018   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC […]