Thông báo

9 Tháng Năm, 2019

Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên, Cán Bộ Giám Sát, Giáo Vụ – Văn Phòng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:   /TDCB, GV-HTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
17 Tháng Tư, 2019
Thông báo tuyển dụng giáo viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thanh Xuân

Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Giảng Dạy, Cán Bộ Giám Sát – Tháng 4 Năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:   /TDCB, GV-HTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
20 Tháng Mười Hai, 2018
Thông báo tiếp nhận học sinh học kỳ 2 - thpt huỳnh thúc kháng

Thông Báo Lịch Tiếp Nhận Học Sinh Chuyển Trường Học Kỳ I Năm Học 2018-2019

Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân xin thông báo Lịch Tiếp nhận học sinh chuyển trường học kỳ 1, năm học 2018-2019 […]
6 Tháng Mười Hai, 2018

Thông Báo Lịch Trả Bằng Tốt Nghiệp K19/HTK

Lịch trả bằng tốt nghiệp Khóa 19 – THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân thông […]
15 Tháng Mười Một, 2018

Giấy Mời Tham Dự “Chương Trình Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11” – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Ban Giám Hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân xin […]
12 Tháng Bảy, 2018

Thông Báo Lịch Trả Hồ Sơ & Giấy CNTN Tạm Thời Của Học Sinh K19/HTK

Lịch trả hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K19 Văn phòng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân thông báo về […]
7 Tháng Năm, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên – Cán Bộ Giám Sát tháng 6 năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:   /TDCB, GV-HTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
30 Tháng Một, 2018

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 2/2018

9 Tháng Sáu, 2017

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÓA 21 NĂM HỌC 2017 – 2018