THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG SỔ XỐ HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9 CÁC TRƯỜNG THCS

        TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG  
                                  DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG GiẢI THƯỞNG SỔ XỐ HỌC TẬP
               
STT Họ Tên Mã Số ĐT HS Tên Face book HS Tên Face book PH Tên Trường THCS Giải thưởng
1 Trần Quỳnh Hương 3568 0905478386 Tran Quynh Huong@yahoo.com   THCS Phương Liệt Giải Nhất
2 Nguyễn Gia Khoa 4488 0935969666 Gia khoa NTT   THCS Nguyễn Tất Thành Giải Nhì
3 Đinh Thành Trung 13696 0973657981 Trung Đinh    THCS Anpha Giải Nhì
4 Lương Nhật Linh 0076 01688356970 nhatlinhlusky@yahoo.com   THCS Hạ Đình Giải Ba
5 Nguyễn Đức Khôi 2081 01686709095 đức khôi   THCS TX Nam Giải Ba
6 Nguyễn Hoài Thu 2216 01646081802 Hoài thu nguyễn sỹ trường THCS Khương Đình Giải Ba
7 Bùi Quang Huy 1313 0968462613     THCS Trung Văn Khuyến khích
8 Lê Thủy Tiên 1893 01256470055 thuy tien le   THCS Kim Giang Khuyến khích
9 Triệu Việt Bách 2402 01253725330 triệu việt bách   THCS Thanh Xuân Nam Khuyến khích
10 Nguyễn Thu Ngọc 1380 01232066296 Lưu thiên dạ   THCS Thái Thịnh Khuyến khích
11 Lý Văn Long 0235 01645690526 Ôi thôi xong   THCS Hạ Đình Khuyến khích
12 Lê Thùy Trang 2213 01626790016 Thùy Trang Vũ Huyền THCS Khương Đình Khuyến khích
13 Nguyễn Thu Uyên 1755 01226326126 bin xấu gái   THCS Phan Đình Giót Khuyến khích
14 Lương Hgọc Hà 0035 0919818859 conyeubome200210@gmail.com   THCS Hạ Đình Khuyến khích
15 Đỗ Thủy Tiên 0112 0965244902 đỗ thủy tiên pham hoa THCS Thịnh Quang Khuyến khích
16 Nguyễn Ngọc Hải Yến 1229 0167786851 Miu cong Thảo Trần THCS Phan Đình Giót Khuyến khích
17 Nguyễn Phi Quân 1092 09975003575 Nguyễn Phi Quân Nguyễn thị  Giang thanh THCS Thịnh Quang Khuyến khích
18 Phạm Yến Ngọc 4236 0915079060 Phạm Ngọc Nguyễn Huyền THCS Huy Văn Khuyến khích
  GiẢI NHẤT = 1 XE ĐẠP ĐiỆN   (10,000,000 VNĐ)      
  GiẢI NHÌ = 1 XE ĐẠP   (3,000,000 VNĐ)        
  GiẢI BA    200,000 VNĐ + 5 VỞ HS XIM MỜI CÁC HS CÓ TÊN TRÊN ĐẾN PHÒNG HỘI ĐỒNG
  GiẢI KHUYẾN KHÍCH   100,000 VNĐ + 5 VỞ NHÀ TRƯỜNG ĐỂ NHẬN GiẢI THƯỞNG TỪ NGÀY 05/5/2017.