Thông Báo Thời Gian Tập Trung Học Sinh Năm Học Mới 2019-2020

Lịch tập trung năm học mới 2019-2020 khối 10,11,12

Để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2019-2020, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo tới Quý Phụ Huynh, Học sinh lịch tập trung năm học mới 2019-2020 cụ thể như sau

  1. Khối 10: tập trung vào lúc 8h00′ ngày 11/7/ 2019 (Thứ 5)
  2. Khối 11: tập trung vào lúc 8h00′ ngày 12/7/2019 (Thứ 6)
  3. Khối 12: tập trung vào lúc 8h00′ ngày 12/7/2019 (Thứ 6)

Nhà trường yêu cầu toàn thể học sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ để nhận GVCN, kế hoạch học tập và những thông tin cần thiết cho năm học mới 2019-2020

Trân trọng cảm ơn!