Hoạt Động Học Tập Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh Kết Hợp Cùng Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Hình ảnh tuần học tập Quốc Phòng – An Ninh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân năm học 2018-2019 được diễn ra vào trung tuần tháng 12 năm 2018. Tuần lễ được huấn luyện bởi khoa Giáo Dục Quốc Phòng – Đại Học Sư Phạm Hà Nội