Hoạt Động Học Tập Trải Nghiệm Sáng Tạo: Khu Di Tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Hình ảnh Lễ Dâng Hương nhà giáo Chu Văn An và Hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo của thày trò trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân, Hà Nội tại khu di tích thằng cảnh côn sơn kiếp bạc, tỉnh Hải Dương ngày 23 tháng 3năm 2018