Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đoàn & Chung Kết Cuộc Thi Sáng Tạo Trẻ (26/3/2017)