Lễ “Chào 10” và đón các em học sinh khối 11,12 quay lại mái trường