Lễ thành lập Công Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng