Ngoại Khóa Tổ Lịch Sử – Kỷ Niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2017)