Họp Mặt Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Toàn Trường – Sơ Kết Học Kỳ 1

Họp mặt ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường học kỳ 1 năm học 2018-2019

Cuộc họp Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Toàn Trường nhằm báo cáo các kết quả đạt được trong học kỳ I của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân và các kế hoạch trong học kỳ II

Ban Giám Hiệu đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các phụ huynh trong ban đại diện CMHS và cùng nhau thảo luận để xây dựng định hướng hoạt động giáo dục trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn các bác trong ban đại diện CMHS toàn trường đã đến tham dự buổi họp và đã đóng góp những ý kiến quý báu cùng với BGH nhà trường.