Thông Báo Của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Về Việc Tăng Cường Phòng Chống Chủng Virus Corona