Tuần Lễ Học Kỳ Quân Đội Phối Hợp Cùng Đại Học SPHN- Hoạt Động Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Năm học 2019-2020

Hình ảnh Tuần Lễ Học Kỳ Quân Đội, nằm trong hoạt động học tập Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh được diễn ra hàng năm của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chương trình huấn luyện bởi các cán bộ chiến sĩ thuộc Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Diễn ra vào tuần học đầu tiên của năm học 2019-2020