Tuần Lễ Học Tập Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh – Kỷ Niệm Ngày Thành Lập QĐND Việt Nam

Tuần lễ học tập giáo dục quốc phòng của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Chương trình học tập giáo dục quốc phòng của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được thực hiện hàng năm với sự phối hợp của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội mang một ý nghĩa giáo dục học sinh toàn trường ý thức học tập tinh thần yêu nước và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình