Tuyển sinh

4 Tháng Tư, 2022

Xét Lớp 10 Khóa 26 – Năm học 2022-2023, Số lượng 10 Lớp

 XÉT TUYỂN LỚP 10 KHÓA 26 NĂM HỌC 2022 – 2023 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (Tuyển sinh 10 lớp 10) 3 lớp Chất Lượng Cao (01 lớp […]
2 Tháng Ba, 2021

Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 25 – Năm Học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:……/TS2021-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]
18 Tháng Tư, 2020
Tuyển-sinh-lớp-10-2020-thpt-Huỳnh-Thúc-Kháng

Thông Báo Xét Tuyển Lớp 10 Khóa 24 – Năm Học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG——–&——- Số:……/TS2020-2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – […]
21 Tháng Sáu, 2019

Thông Báo Xét Tuyển Bổ Sung Vào Lớp 10 Năm học 2019-2020

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 (Gồm cả lớp Chất Lượng Cao và Lớp Cơ Bản)
9 Tháng Tư, 2019

Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 23 – Năm học 2019-2020

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:……/TS2019-2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]
29 Tháng Năm, 2018

XÉT TUYỂN LỚP 10 KHÓA 22 NĂM HỌC 2018 – 2019

Cập nhật Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 23 Năm Học 2019-2020 XÉT TUYỂN LỚP 10 KHÓA 22 NĂM HỌC 2018-2019 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: […]
28 Tháng Ba, 2017

Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 21 Năm Học 2017 – 2018

Cập Nhật Thông Báo Mới Nhất: Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 23 Năm Học 2019-2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC […]
26 Tháng Ba, 2017

Thông Báo Tuyển Sinh Bổ Sung Lớp 11 – 12 năm học 2017 – 2018

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ——–&——- Số:……/TS2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]
14 Tháng Mười, 2016

Thông Báo Tuyển Sinh Lớp 10 Khóa 20 Năm Học 2016 – 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA 20 -NĂM HỌC 2016 – 2017 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH Lớp 10: 6 lớp (Số lượng 30 – 35 […]