Thông Báo Tuyển Sinh Bổ Sung Lớp 11 – 12 năm học 2017 – 2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

——–&——-

Số:……/TS2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——µ——

              Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2017

Logo trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG

LỚP 11,12 KHÓA 19, 20 NĂM HỌC 2017 – 2018

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

  +  Học sinh trên toàn quốc đúng độ tuổi theo quy định ở từng khối lớp, xếp loại Hạnh kiểm khá, Học lực TB, Khá trở lên trong các năm học trước, có đơn xin học theo mẫu của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

  + Có Hồ sơ chuyển trường hợp lệ theo quy định của sở GD & ĐT Hà Nội.

  + Xét duyệt căn cứ vào Học lực và Hạnh kiểm của năm học trước.

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

+ Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/05/2017 đến 16/07/2017 tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng .

+ Khi nộp hồ sơ đăng ký vào trường, Hội đồng tuyển sinh xét duyệt, kiểm tra hồ sơ và sẽ thông báo kết quả ngay cho cha mẹ học sinh để làm thủ tục nhập học sớm nhất.

      * Chế độ miễn giảm học phí:

       – Học sinh là con liệt sỹ, thương bệnh binh đóng học phí như mọi học sinh khác. Nhà trường sẽ xác nhận vào Sổ theo mẫu của phòng LĐ – TBXH để HS làm hồ sơ với các cơ quan chức  năng lĩnh tiền trợ cấp theo quy định.

       – Học sinh đang có Anh, Chị, Em ruột đang học tại trường được giảm 20% học phí.

       – Con ruột của CB, GV, NV đang làm việc tại trường được giảm 30% học phí.      

III. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH : TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

          Phòng 102 Nhà A1 – Khu Đào Tạo THPT – Số 54A1 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà nội

Hotline: 04 3838 5863 – 0422 166 368 – Mobile: 096 225 8668 – 091323 8868

Website: www.huynhthuckhang.edu.vn ; Email: c3huynhthuckhang@hanoiedu.vn                                                           

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                       Ths. NGUYỄN VĂN CÔNG