Đăng Ký Xét Tuyển Lớp 10 Khóa 24 Năm Học 2020-2021

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nơi khơi dậy ngọn lửa đam mê trong lòng người học

Thông tin tuyển sinh và Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến vui lòng truy cập:

https://xettuyenlop10.huynhthuckhang.edu.vn