CHỦ ĐỀ SINH HOẠT THÁNG 12: TỔ QUỐC VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN

Chào mừng kỉ niệm ngày 22/12, Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm: Tổ quốc và trách nhiệm của công dân.

Sau khi học xong chủ đề, đoàn viên, thanh niên có thể:

– Ghi nhớ được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Phân tích được các hành vi thể hiện thái độ tôn trọng và không tôn trọng giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Bày tỏ được quan điểm của bản thân đối với vấn đề đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 2019 – một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Lựa chọn được cách làm và hành động cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời.

– Thiết kế tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Thiết kế tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch đẹp,… để tuyên truyền, cổ động mọi người tích cực tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tổ chức dưới dạng Hoạt động trải nghiệm, BCH Đoàn trường đã nghiệm thu được nhiều sản phẩm giá trị thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch đẹp,… để tuyên truyền, cổ động mọi người tích cực tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Kết quả sinh hoạt chủ đề giải Nhất đã thuộc về lớp 10A1 với tác phẩm truyền thông: “Tuổi trẻ THPT Huỳnh Thúc Kháng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x