Đồng phục học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2023 – 2024

Đồng phục học sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng kết hợp các yếu tố thanh lịch, năng động, hiện đại.