Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận trong Đoàn viên

Chú trọng đổi mới phương pháp, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền thông tin, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận trong học sinh, sinh viên. Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức tập huấn, triển khai, trao đổi và giáo dục định hướng cho đoàn viên thanh niên thông qua các buổi học tập về lịch sử đoàn, cảm tình đoàn,… – Tổ chức các chương trình, hội thảo, diễn đàn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay: Nhằm giúp học sinh hiểu được vị trí vai trò và trách nhiệm của chính bảnh thân mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đoàn trường THPT Huỳnh Thuc Kháng tổ chức chương trình tọa đàm về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x