Công tác phát triển Đảng từ tổ chức Đoàn

Đoàn trường THPT Huynh Thúc Kháng là một tổ chức sinh hoạt vững mạnh trang bị cho các Đoàn viên những kĩ năng cần thiết, quan trọng.

Đoàn trường cũng quan tâm sát sao đến việc giới thiệu các quần chúng ưu tú trưởng thành từ tổ chức đoàn để giới thiệu kết nạp Đảng cho Chi bộ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trong năm 2023, với sự cố gắng nỗ lực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giới thiệu 2 đồng chí là đồng chí Ma Thị Nhung và đồng chí Nguyễn Khánh Chi đề nghị Chi bộ Đảng xem xét kết nạp.

Đây là giai đoàn thử thách quan trọng để các đồng chi rèn luyện tư tưởng đạo đức, ý chí Cách mạng, xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Chi
Đồng chí Ma Thị Nhung
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x