ĐỘI NGŨ Y -BÁC SĨ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

Nguyễn Duy Hằng

BÁC SĨ

BÁC SĨ TỐT NGHIỆP ĐH Y DƯỢC
Chứng chỉ hành nghề số: 004139/BRVT – CCHN
Chuyên Cấy ghép Implant, Phẫu thuật nha chu, Răng sứ thẩm mỹ, veneer

Hồ Thị Thanh Loan

BÁC SĨ

BÁC SĨ TỐT NGHIỆP ĐH Y DƯỢC
Chứng chỉ hành nghề số: 004139/BRVT – CCHN
Chuyên Cấy ghép Implant, Phẫu thuật nha chu, Răng sứ thẩm mỹ, veneer

Lâm Khánh Văn

BÁC SĨ

BÁC SĨ TỐT NGHIỆP ĐH Y DƯỢC
Chứng chỉ hành nghề số: 004139/BRVT – CCHN
Chuyên Cấy ghép Implant, Phẫu thuật nha chu, Răng sứ thẩm mỹ, veneer

Đào Trần Thành Thái

BÁC SĨ

BÁC SĨ TỐT NGHIỆP ĐH Y DƯỢC
Chứng chỉ hành nghề số: 004139/BRVT – CCHN
Chuyên Cấy ghép Implant, Phẫu thuật nha chu, Răng sứ thẩm mỹ, veneer