Tọa đàm: Hoạt động nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

Tổ chức các chương trình, hội thảo, diễn đàn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay:

Nhằm giúp học sinh hiểu được vị trí vai trò và trách nhiệm của chính bảnh thân mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đoàn trường THPT Huỳnh Thuc Kháng tổ chức chương trình tọa đàm về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Qua đó các Đoàn viên Thanh niên dễ dàng trách được các nguồn thông tin độc hại, hiểu rõ được vai trò sứ mệnh của bản thân trong công tác.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x