SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA THỰC HIỆN PHONG TRÀO “3 KHÔNG” VỚI MA TÚY TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA THỰC HIỆN PHONG TRÀO “3 KHÔNG” VỚI MA TÚY TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Ngày 15/10/2022, Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy và đăng ký thực hiện phong trào “3 không” (Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy).

Tác phẩm tuyên truyền thực hiện phong trào “3 không” (Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) của chi đoàn 10A8

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trong trường về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế của gia đình, xã hội và những hệ lụy khác của ma túy, Đoàn trường đã đã dạng các hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung tuyên truyền cho phù hợp với nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên. Duy trì tốt hoạt động của các loại hình CLB như CLB pháp luật, các đội tuyên truyền thanh niên phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, các mô hình giáo dục can thiệp tại cộng đồng, mô hình CLB giáo dục trẻ em chưa ngoan, trẻ em làm trái pháp luật, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các chương trình, nội dung hoạt động của các loại hình CLB. Chỉ đạo cơ sở triển khai cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia đăng ký thực hiện phong trào “3 không” đó là không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý; triển khai mô hình “Trường học không có khói thuốc và không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x