Sứ mệnh Thanh niên – Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp được hiểu là sự thay đổi cơ bản về công nghệ công nghiệp trên phạm vi toàn cầu, làm thay đổi toàn cảnh bức tranh xã hội theo hướng phát triển tích cực. Nếu chỉ tính từ khi phát minh ra động cơ hơi nước cho đến nay thì nhân loại đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp và đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0).

Chuyển đổi số (Digital transformation) được hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),… vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.

Chuyển đổi số không phải đơn thuần thay đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền thống (ghi chép trong sổ sách, họp trực tiếp,…) sang vận dụng công nghệ để giảm thiểu sức người. Trên thực tế, chuyển đổi số đóng vai trò thay đổi tư duy kinh doanh, phương thức điều hành, văn hóa tổ chức,…

Cũng không nằm ngoài những tác động của cuộc cách mạng 4.0, tiên phong với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác Quản lý đoàn viên”, hôm nay, ngày 12 tháng 3, Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chủ trì đã tooe chức buổi học tập chuyên đề :”Sứ mệnh Thanh niên – Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng 4.0″.

Tham gia buổi học tập có các đồng chí cán bộ các chi đoàn trực thuộc. Buổi học tập chuyên đề đã gắn kết các đồng chí đoàn viên và nâng cao năng lực của các đồng chí trong việc số hóa các nội dung sinh hoạt đoàn, cập nhật dữ liệu đoàn viên và rộng hơn là xây dựng nền tảng số hóa cho tất cả các lĩnh vực.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x