Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống diễn biến hòa bình, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

CHỦ ĐỀ

TỔ QUỐC VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN

 1. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Sau khi tìm hiểu xong chủ đề, đoàn viên, thanh niên có thể:

– Ghi nhớ được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Phân tích được các hành vi thể hiện thái độ tôn trọng và không tôn trọng giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Bày tỏ được quan điểm của bản thân đối với vấn đề đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 2019 – một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Lựa chọn được cách làm và hành động cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời.

– Cảnh giác trước diễn biến hòa bình, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

– Thiết kế tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Thiết kế tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch đẹp,… để tuyên truyền, cổ động mọi người tích cực tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 1. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH VÀ SẢN PHẨM ĐẦU RA
 2. Nội dung

* Đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các nội dung sau:

– Những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Thể hiện thái độ tôn trọng và không tôn trọng giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Bày tỏ được quan điểm của bản thân đối với vấn đề đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 2019 – một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Lựa chọn được cách làm và hành động cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời.

– Thiết kế tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Thiết kế tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch đẹp,… để tuyên truyền, cổ động mọi người tích cực tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 1. Phương thức tiến hành

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo với nội dung phong phú, đa dạng thông qua các phương pháp và kĩ thuật sau:

+ Phương pháp dạy học: Phương pháp đàm thoại, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp đóng vai,…

+ Kỹ thuật dạy học: đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi, ngôi sao 5 cánh, …

– Học sinh tìm hiểu các nội dung về chủ đề thông qua các hoạt động sau:

+ Hoạt động 1: Khởi động

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

+ Hoạt động 3: Góc nhìn tuổi trẻ

– Bày tỏ được quan điểm của bản thân đối với vấn đề đoàn kết dân tộc, đặc biêt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 2019 – một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Lựa chọn được cách làm và hành động cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời.

– Thiết kế tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

+ Hoạt động 4: Tổ quốc Việt Nam – niềm tin và tình yêu

(Thiết kế tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch – đẹp,…

+ Hoạt động 5: Tổng kết

 1. Sản phẩm đầu ra

– Tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch đẹp,… để tuyên truyền, cổ động mọi người tích cực tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 1. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
 2. Quy mô: Một lớp học từ 40 đến 45 học sinh.
 3. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 4. Thời gian:

– Thời gian chuẩn bị: Chuẩn bị trước một tuần.

– Thời gian tổ chức: Tuần thứ 2 hàng tháng, gồm 04 tiết học.

 1. Địa điểm: Phòng học các lớp.
 2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ

– Tài liệu: tranh ảnh, video,…

– Bàn ghế, nước uống, máy chiếu,…

 1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
 2. Công tác chuẩn bị của Giáo viên

– Chọn chủ đề, xác định mục tiêu, nội dung và lên kế hoạch hoạt động.

– Giáo viên phân công nhiệm vụ cho học sinh, nhắc nhở học sinh chuẩn bị nội dung bài học.

– Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.

– Giáo viên đưa rõ thể lệ, tiêu chí, cách đánh giá về các sản phẩm qua phần thi.

 1. Công tác chuẩn bị của Học sinh

– Cán bộ lớp phổ biến thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức hoạt động cho các thành viên trong lớp.

– Học sinh chuẩn bị nội dung hoạt động theo sự phân công của giáo viên chủ nhiệm.

– Học sinh chuẩn bị tập san về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch – đẹp,…, chuẩn bị trước ở nhà.

– Xây dựng kịch bản, cử 01 bạn dẫn chương trình, mỗi nhóm cử 01 bạn làm BGK cùng với giáo viên.

 1. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT TỔ CHỨC

– Phương pháp dạy học: Phương pháp đàm thoại, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp đóng vai,…

– Kỹ thuật dạy học: đưa ra và thu nhận thông tin phản hồi, ngôi sao 5 cánh, …

– Xây dựng sản phẩm truyền thông.

– Tiến hành bàn luận, điều tra, liên hệ thực tiễn, tự liên hệ bản thân học sinh.

 1. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 2. Ổn định tổ chức.
 3. Tổ chức hoạt động.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Hoạt động 1: Khởi động

– GV cho học sinh xem video về ý nghĩa ngày 22/12 “Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”:

https://www.youtube.com/watch?v=oBjgnMMCmbM&t=41s

Sau khi xem xong, GV áp dụng kĩ thuật trình bày 1 phút, mời học sinh trình bày tóm tắt về ý nghĩa ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam rồi dẫn nhập vào nội dung chủ đề.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– GV đặt vấn đề:

+ Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta

+ Chuyện về một người thầy

– Học sinh đọc 2 mẩu truyện và trả lời câu hỏi.

– Nội dung cần đạt được: khái niệm về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, liệt kê một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ý nghĩa, trách nhiệm của công dân.

– GV cho học sinh trả lời các câu hỏi bài tập.

(Tham khảo nội dung ở tài liệu 1)

Hoạt động 3: Góc nhìn trẻ

– Cho học sinh đóng vai “Tôi là phóng viên của báo tuổi trẻ”.

+ Cử đại diện 1 học sinh lên đóng vai 1 phóng viên của báo tuổi trẻ đi phỏng vấn người dân về vấn đề đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 2019 – một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Cho học sinh hát tập thể bài: “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid”.

– Phần thiết kế tập san thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được thực hiện tại nhà.

– Phần này, học sinh chuẩn bị ở nhà, các nhóm chỉ mang sản phẩm lên lớp và cử đại diện lên hùng biện về sản phẩm của nhóm. Thời gian hùng biện không quá 2 phút.

– Các tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau

+ Đúng nội dung: thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: 5 điểm

+ Hình thức tập san: Hài hòa, cân đối, đa dạng, tường minh, thẩm mỹ, phải có logo và tên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 2 điểm (Không có logo và tên trường trừ 0.5 điểm)

+ Hùng biện: Trình bày lưu loát, làm bật nội dung chủ đề, không nói ngọng, từ ngữ địa phương, hùng biện đúng thời gian quy định: 2 điểm (Quá 20 giây trừ 0.5 điểm)

+ Thông điệp: Tập san phải thể hiện tính thông điệp, có tên tập san: 1 điểm

Hoạt động 4: Tổ quốc Việt Nam – niềm tin và tình yêu

– Phần thiết kế tranh truyền thông thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch – đẹp,…được thực hiện tại nhà, có thể thiết kế trên máy tính, vẽ tay hoặc tái chế thể hiện rõ nội dung, thông điệp về biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch – đẹp,…

– Phần này, học sinh chuẩn bị ở nhà, các nhóm chỉ mang sản phẩm lên lớp và cử đại diện lên hùng biện về sản phẩm của nhóm. Thời gian hùng biện không quá 2 phút.

– Các tiêu chí đánh giá sản phẩm truyền thông như sau

+ Đúng nội dung: thể hiện quan điểm của bản thân đối với các vấn đề: biển – đảo Việt Nam, phòng chống dịch Covid 19, môi trường xanh – sạch – đẹp,…: 5 điểm

+ Hình thức tranh: Hài hòa, cân đối, đa dạng, tường minh, thẩm mỹ, phải có logo và tên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 2 điểm (Không có logo và tên trường trừ 0.5 điểm)

+ Hùng biện: Trình bày lưu loát, làm bật nội dung chủ đề, không nói ngọng, từ ngữ địa phương, hùng biện đúng thời gian quy định: 2 điểm (Quá 20 giây trừ 0.5 điểm)

+ Thông điệp: Tranh phải thể hiện tính thông điệp, có tên tranh: 1 điểm

Hoạt động 5: Tổng kết

GV tiến hành cho HS nhận xét, đánh giá các sản phẩm của các nhóm.

GV tổng kết và công bố điểm của phần thi

Giao lưu văn nghệ chủ đề: “Tổ quốc và trách nhiệm công dân” (Lá cờ, Tự nguyện,…)

GV sử dụng kĩ thuật chúng em biết 3 để thu nhận thông tin từ học sinh:

– Kể tên 3 nội dung em học tập được thông qua chủ đề hôm nay

– Kể tên 3 nội dung em chưa rõ về chủ đề hôm nay

– Kể tên 3 mong muốn của em sau khi học xong chủ đề hôm nay

 1. Đánh giá rút kinh nghiệm

TÀI LIỆU 1

 1. Đặt vấn đề
 2. Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tình thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung v.v… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng…

Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước… Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu chịu đói mấy ngày để bám lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên ruộng đất cho Chính phủ… Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước”.

Hồ Chí Minh

(Trích Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc

lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam, năm 1951)

 

 1. Chuyện về một người thầy

Cụ Chu Văn An là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần. Cũ đã có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Học trò của cụ nhiều người đã trở thành những nhân vật nổi tiếng, tiêu biêu như Phạm Sư Mạnh.

Vào ngày sinh của cụ Chu Văn An, các học trò đến mừng thọ. Phạm Sư Mạnh lúc đó đxa đến làm đến chức Hành khiến, một chức quan to trong triều đình. Ông đi cùng một người bạn đến nhà thầy Chu. Họ đứng từ giữa sân trái vào nhà, miệng chào to kính cẩn:

– Lạy thầy ạ, có anh em chúng con đến hầu thầy!

Cụ giáo Chu vui vẻ ra đón học trò. Cụ cho phép hai trò cùng ngồi sập với mình (sập là nơi cụ giáo thường ngồi để dạy học), nhưng họ không dám. Họ xin được ngồi ở ghế kế bên. Ông Phạm Sư Mạnh kính cẩn trả lời những câu hỏi của thầy. Cụ Chu hỏi thăm sức khỏe của các học trò hiện đang làm quan trong triều, nhưng Phạm Sư Mạnh hiều rằng thầy quan tâm đến nhiều mặt khác, nên ông cố trả lời cặn kẽ về việc làm của từng người, về cách nuôi dạy con cái, về cách cư xử với mọi người của họ.

(Theo Chuyện về người thầy, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1992)

Gợi ý

a, Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ?

b, Em có nhận xét gì về cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thầy giáo cũ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta?

c, Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết.

d, Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

 1. Nội dung bài học
 2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, các ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 3. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như yếu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo..; các truyền thống về văn hóa (các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc Việt Nam), về nghệ thuật (nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca…).
 4. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.
 5. Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x