TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “HỌC SINH 3 TỐT” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022. Nhằm xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT, TTGDNN-GDTX, TTGDTX-HN. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn. Ngày 24/02/2021, BCH Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ban hành hướng dẫn số 68-HD/ĐTN THPTHTK về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022, BCH Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng triển khai bộ công cụ tuyên truyền về phong trào đến từng đoàn viên, thanh niên thuộc chi đoàn.

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x